دانلود مداحی امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

دانلود مداحی دودمه - امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

 

دانلود نوحه امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

مکن ای صبح طلوع

 

شب وصل است و تبِ دلبری جانان است
ساغر وصل لبالب به لب مستان است
در نظر بازیشان اهل نظر حیران است
گوئیا مشعله از بامِ فلک ریزان است