فرار دختران کم سن سال برای جهاد نکاح

فرار دختران کم سن سال اروپایی برای جهاد نکاح در سوریه

جهاد نکاح (3)

به نظرتون علت این کار چیه؟ ؟؟؟

جهاد نکاح (1) جهاد نکاح (2)

0id3xbg

jahad-nekah-1