برای دیدن تمام کدها به ادامه مطلب بروید

نحوه فعال کردن آوای انتظار همراه اول
کد مورد نظر را به شماره ۸۹۸۹ اس ام اس دهید
در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید

32324در کنج دلم (بی کلام)سالار عقیلی30 روز
32314آواز ابوعطاسالار عقیلی30 روز
32323آواز شور (3)سالار عقیلی30 روز
32322آواز شور (2)سالار عقیلی30 روز
32321آواز شور (1)سالار عقیلی30 روز
32320آواز شور (بی کلام)سالار عقیلی30 روز
32319آواز دشتیسالار عقیلی30 روز
32317آواز چهارگاهسالار عقیلی30 روز
32315آواز بیات اصفهانسالار عقیلی30 روز
32313افسون سخن (2)سالار عقیلی30 روز
32334هزاردستان (2)سالار عقیلی30 روز
32333هزاردستان (1)سالار عقیلی30 روز
32332همچو فرهاد (4)سالار عقیلی30 روز
32331همچو فرهاد (3)سالار عقیلی30 روز
32330همچو فرهاد (2)سالار عقیلی30 روز
32329همچو فرهاد (1)سالار عقیلی30 روز
32328همچو فرهاد (بی کلام)سالار عقیلی30 روز
32327در کنج دلم (3)سالار عقیلی30 روز
32326در کنج دلم (2)سالار عقیلی30 روز
32325در کنج دلم (1)سالار عقیلی30 روز
32344سبکبار (3)سالار عقیلی30 روز
32343سبکبار (2)سالار عقیلی30 روز
32342سبکبار (1)سالار عقیلی30 روز
32341امید دل (4)سالار عقیلی30 روز
32340امید دل (3)سالار عقیلی30 روز
32339امید دل (2)سالار عقیلی30 روز
32338امید دل (1)سالار عقیلی30 روز
32337امید دل (بی کلام)سالار عقیلی30 روز
32336خوشه چینسالار عقیلی30 روز
32335خوشه چین (بی کلام)سالار عقیلی30 روز
32347تصنیف شور امید دل (3)سالار عقیلی30 روز
32346تصنیف شور امید دل (2)سالار عقیلی30 روز
32345تصنیف شور امید دل (1)سالار عقیلی30 روز