کد پیشواز همراه اول همایون شجریان

برای دیدن تمام کدها به ادامه مطلب بروید

نحوه فعال کردن آوای انتظار همراه اول
کد مورد نظر را به شماره ۸۹۸۹ اس ام اس دهید
در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید

32472اسرار عشق2همایون شجریان30 روز
32471اسرار عشق1همایون شجریان30 روز
32470فریاد غم3همایون شجریان30 روز
32469فریاد غم2همایون شجریان30 روز
32468فریاد غم1همایون شجریان30 روز
32467دشت بی حاصل4همایون شجریان30 روز
32466دشت بی حاصل3همایون شجریان30 روز
32465دشت بی حاصل2همایون شجریان30 روز
32464دشت بی حاصل1همایون شجریان30 روز
32463افسونگر2همایون شجریان30 روز
32482عشق پاک1همایون شجریان30 روز
32481دل شده3همایون شجریان30 روز
32480دل شده2همایون شجریان30 روز
32479دل شده1همایون شجریان30 روز
32478چین زلف4همایون شجریان30 روز
32477چین زلف3همایون شجریان30 روز
32476چین زلف2همایون شجریان30 روز
32475چین زلف1همایون شجریان30 روز
32474اسرار عشق4همایون شجریان30 روز
32473اسرار عشق3همایون شجریان30 روز
32492با سواران1همایون شجریان30 روز
32491مرغ سحر4همایون شجریان30 روز
32490مرغ سحر3همایون شجریان30 روز
32489مرغ سحر2همایون شجریان30 روز
32488مرغ سحر1همایون شجریان30 روز
32487اشتیاق بی کلام2همایون شجریان30 روز
32486اشتیاق بی کلام1همایون شجریان30 روز
32485عشق پاک4همایون شجریان30 روز
32484عشق پاک3همایون شجریان30 روز
32483عشق پاک2همایون شجریان30 روز
32502مقدمه بی کلام1همایون شجریان30 روز
32501گناه عشق4همایون شجریان30 روز
32500گناه عشق3همایون شجریان30 روز
32499گناه عشق2همایون شجریان30 روز
32498گناه عشق1همایون شجریان30 روز
32497دوای دل3همایون شجریان30 روز
32496دوای دل2همایون شجریان30 روز
32495دوای دل1همایون شجریان30 روز
32494با سواران3همایون شجریان30 روز
32493با سواران2همایون شجریان30 روز
32512تار و تنبک بی کلامهمایون شجریان30 روز
32511ساز و آواز8همایون شجریان30 روز
32510ساز و آواز7همایون شجریان30 روز
32509ساز و آواز6همایون شجریان30 روز
32508ساز و آواز5همایون شجریان30 روز
32507ساز و آواز4همایون شجریان30 روز
32506ساز و آواز3همایون شجریان30 روز
32505ساز و آواز2همایون شجریان30 روز
32504ساز و آواز1همایون شجریان30 روز
32503مقدمه بی کلام2همایون شجریان30 روز
32522عشق از کجا4همایون شجریان30 روز
32521عشق از کجا3همایون شجریان30 روز
32520عشق از کجا2همایون شجریان30 روز
32519عشق از کجا1همایون شجریان30 روز
32518دفتر دل2همایون شجریان30 روز
32517دفتر دل1همایون شجریان30 روز
32516توبه شکن3همایون شجریان30 روز
32515توبه شکن2همایون شجریان30 روز
32514توبه شکن1همایون شجریان30 روز
32513توبه شکن1همایون شجریان30 روز
32532خانه ی سودا3همایون شجریان30 روز
32531خانه ی سودا2همایون شجریان30 روز
32530خانه ی سودا1همایون شجریان30 روز
32529هوای گریه3همایون شجریان30 روز
32528هوای گریه2همایون شجریان30 روز
32527هوای گریه1همایون شجریان30 روز
32526حاصل عمر بی کلامهمایون شجریان30 روز
32525حاصل عمر3همایون شجریان30 روز
32524حاصل عمر2همایون شجریان30 روز
32523حاصل عمر1همایون شجریان30 روز
32542سکوت1همایون شجریان30 روز
32541نسیم وصل2همایون شجریان30 روز
32540نسیم وصل1همایون شجریان30 روز
32539نسیم سحر بی کلامهمایون شجریان30 روز
32538نسیم سحر6همایون شجریان30 روز
32537نسیم سحر5همایون شجریان30 روز
32536نسیم سحر4همایون شجریان30 روز
32535نسیم سحر3همایون شجریان30 روز
32534نسیم سحر2همایون شجریان30 روز
32533نسیم سحر1همایون شجریان30 روز
سکوت2همایون شجریان30 روز