اس ام اس های جدید تبریک سال نو و نوروز95

اس ام اس و پیامک نوروز 95

سال 93 هم تموم شد
تو این سال خیلی اتفاقای خوب و بد افتاد …
اتفاقای بدی مث رفتن تو نبود تو شکستن من داغون شدن من بی معنی شدن دوستی های امروزی وسم نامردی های بعضیا در حقم حرفایی که من لایقشون نبودم و زدن ؛ همه و همه ی اتفاقای بد زندگیم از این دنیای مجازی لعنتی شروع شد
اتفاقای خوبی مث تنها شدنم تموم شدن ترس از دست دادن تو تموم شدن دنیای مجازی لعنتی برام و از همه مهم تر یه خورده شیرین شدن زندگی واقعی برام 🙂
امیدوارم سال 94 سالی بدون اتفاقای بد باشه و پر از اتفاقی خوب برای تو و من ..
عیدت مبارک …

اس ام اس های جدید تبریک سال نو و نوروز 94