برای دیدن تمام کدها به ادامه مطلب بروید

نحوه فعال کردن آوای انتظار همراه اول
کد مورد نظر را به شماره ۸۹۸۹ اس ام اس دهید
در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید

 

31981فرشته (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31980فرشته (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31991تقصیر (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31990ستاره (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31989ستاره (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31988خنده و گریه (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31987خنده و گریه (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31986خسته شدم (3)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31985خسته شدم (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31984خسته شدم (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31983گل من (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31982گل من (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
وقت رفتن (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31998وقت رفتن (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31997چشمای تو (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31996چشمای تو (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31995واسه اینه که (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31994واسه اینه که (1)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31993تقصیر (3)حمید عسکری30 روز5000 ریال
31992تقصیر (2)حمید عسکری30 روز5000 ریال